Biskupi druhej polovice 16. storočia

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš)

 

Po biskupovi Jánovi I. sa nám zachovala zmienka o igumenovi mukačevského kláštora biskupovi Ladislavovi I. Ten stál pred úlohou opraviť po nedávnom povstaní monastier (v roku 1530 vyhorel a v roku 1552 bol spustošený vojskom) a zabezpečiť jeho fungovanie. Hospodársky sa to dalo opätovnou stavbou mlyna, na ktorú však potreboval súhlas kráľa. Zároveň sa uhorskému kráľovi Ladislav sťažoval, že ho rusínski kňazi a veriaci na okolí neposlúchajú a odmietajú mu odvádzať dôchodky – teda naturálne alebo finančné dávky potrebné na zabezpečenie živobytia nielen biskupa, ale celého monastiera. V roku 1556 nastala situácia, že na Podkarpatsku boli dvaja biskupi – Ladislav v Mukačeve a Larion v Hrušove. Táto situácia bola zapríčinená Bátoriho povstaním. A tak, kto vlastnil Mukačevo a Hrušovo, ten určoval, kto tam bude biskupom. A nielen to, ale aj dovoľoval či zakazoval sláviť liturgie. Preto si Larion vymohol právo, aby už za svojho života mohol vybrať nástupcu v službe eparchu. Joannik Bazilovič uvádza v roku 1569 ďalšieho neznámeho biskupa. Vychádza z listín, kde nie je meno biskupa uvedené. Možno ide naďalej o Ladislava I. alebo Lariona. Možno Ladislav I., neznámy biskup i Ladislav II. sú jednou a tou istou osobou. Celé toto obdobie bolo v cirkevnej i politickej oblasti veľmi nestabilné. (Juraj Gradoš)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *