Krátke správy z domova (9)

BRATISLAVA ■ Fórum života, platforma neziskových organizácií, ktorá už takmer dvadsať rokov svojimi aktivitami scitlivuje verejnú mienku a pozitívne komunikuje hodnotu ľudského života a jeho dôstojnosť, sa začiatkom apríla listom obrátila na členov vlády SR s podnetmi na programové vyhlásenie vlády. V liste poukázali na vážne problémy v spoločnosti a vyjadrili nádej, že nová vláda a nový parlament zavedú nové systémové riešenia nových i zdedených výziev. (Fórum života)

 

PREŠOV ■ Prešovská archieparchia vydala 7. apríla vzhľadom na situáciu pandémie koronavírusu modlitbu Akatistu k svätým divotvorcom a nezištníkom Kozmovi a Damiánovi. Akatist k týmto dvom svätcom preložil do slovenčiny z ruského jazyka s prihliadnutím na český preklad otec Matúš Čekan, správca farnosti vo Vranove nad Topľou-Juh. Text modlitby akatistu je na webovej stránke Prešovskej archieparchie www.grkatpo.sk. V júli 2016 pri príležitosti prvej púte zdravotníkov na Skalke pri Trenčíne bolo týmto dvom svätcom zverené slovenské zdravotníctvo a slovenskí lekári, a zdravotnícky personál, ako aj pacienti. (IS PA)

 

PREŠOV ■ Formou videa sa 9. apríla prihovoril kňazom prešovský arcibiskup metropolita Jána Babjak SJ. Pri príležitosti Veľkého štvrtka – sviatku ustanovenia kňazstva ich povzbudil k životu výlučne pre Boha, k nachádzaniu si času na modlitbu a rozjímanie o Božom slove. (IS PA)

 

PREŠOV ■ K sviatku Paschy 12. apríla vydal prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ príhovor. Povzbudil k radosti nad Kristovým víťazstvom nad smrťou i hriechom. Zdôraznil, že hoci človek môže byť skleslý vplyvom nových okolností spôsobených pandémiou, predsa možno nájsť pozitíva, lebo Boh dokáže aj zlo v živote obrátiť na dobro. Vysvetlil, že človek môže objaviť intenzívnejší vzťah k Bohu, nájsť viac času na rodinu a blížneho, obnoviť svoj vzťah k morálke i k prírode. (IS PA)

 

BRATISLAVA ■ Tím Národného týždňa manželstva vo svojom newslettri zo 14. apríla ponúkol niekoľko tipov, ktoré môžu pomôcť v čase karantény v manželskom vzťahu. Viac informácií, rád a ponúk možno nájsť na www.ntm.sk. (TK KBS)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *