Musíte sa znova narodiť. (Jn 3, 7)

(Milan Mojžiš) Túto stať evanjelia mám veľmi rád, lebo Ježiš prejavuje záujem o hľadajúceho Nikodéma a nehovorí mu len, že sa má znova narodiť, ale ukáže mu aj spôsob – narodiť sa z Ducha. Inými slovami povedané, máme sa dívať na Boha i svet očami srdca, očami lásky a obety. Veď o pár viet ďalej hovorí, že „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“ (Jn 3, 16). A tieto slová – ako vzácny poklad – opakujeme pri každej Liturgii sv. Jána Zlatoústeho.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *