On im odvetil: „Poďme inde, do susedných dedín, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel.“ (Mk 1, 38)

(Peter Calko) Dnes sa znova modlíme za našich zosnulých. Aby boli spasení. Vďaka Ježišovi máme túto nádej na večný život. On je pôvodca a zavŕšiteľ. V ňom máme odpustené hriechy. Svojich drahých zosnulých do jeho milosrdenstva zverujeme a túžime, aby boli vo večnej radosti. Ako je to však s tebou? Chceš byť spasený? Na to potrebuješ počuť hlas Božieho Syna. Aby si uveril a takto s vierou sa modlil za svojich blízkych.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *