A jeden druhému volal: „Svätý, svätý, svätý je Pán zástupov, celá zem je plná jeho slávy.“ (Iz 6, 3)

(Peter Calko) Videnie a povolanie proroka Izaiáša je pre mňa jeden z najkrajších textov Svätého písma. Pri svätej liturgii spievame to isté, čo serafíni. Nosím to v srdci zvlášť pre jednu pieseň, v ktorej je celý úryvok v modlitbe prednášaný. „I priletel ku mne jeden zo serafínov, v ruke mal žeravý uhlík, čo kliešťami vzal z oltár, dotkol sa mi úst a povedal: ,Hľa, toto sa dotklo tvojich perí, zmizla tvoja vina a tvoj hriech je odstránený!‘“ (Iz 6, 6 – 7)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *