Beda tým, čo vravia zlému dobré a dobrému zlé, robia svetlo tmou a tmu svetlom, robia horké sladkým a sladké horkým! (Iz 5, 20)

(Peter Calko) Prekrúcať pravdu sa dá. No beda tomu, kto to robí. A ľúto toho, kto tomu verí. Koľkokrát to vyšlo aj z našich úst? Ešte stále si ako kresťania myslíme, že sa nemáme za čo postiť, modliť, konať pokánie? Sv. Veronika Giulianiová hrdinsky už ako dieťa znášala bolesť v zjednocovaní sa s bolesťou Ježiša Krista. My zo strachu, že nás to zabolí, sme schopní nazvať svetlo tmou, vraždu interrupciou.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *