… v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. (Lk 24, 47)

(Peter Calko) Kto teba pozval do pokánia? Toto slovo je nám niekedy nepríjemné. Pokánie. Potrebujem pokánie? To iní ho potrebujú. Takto hovorí pyšný človek. Ten, kto sa stretol s ohlasovaním Ježiša Krista, vie, že sa potrebuje odvrátiť od svojich zlých skutkov a priľnúť k Ježišovi. Sv. Marek, askéta, hovorí: „Iba tých, ktorí sa voči všetkému, čo nie je Boh, stali slepými, Pán robí múdrejšími, ukazujúc im to, čo najviac približuje k Bohu.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *