Krátke správy z domova (22)

ZBOROV ■ Veriaci farnosti Vyšný Orlík sa 26. októbra pod vedením správcu farnosti otca Mateja Fečka zúčastnili na turistickom výstupe na Zborovský hrad, aby tak upevnili vzájomné priateľské vzťahy. (M. Bešenyiová)

 

PREŠOV ■ V Gréckokatolíckom kňazskom seminári bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča sa 26. – 27. októbra konalo jesenné formačné stretnutie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Pod vedením otca Jaroslava Štelbaského CSsR sa zamýšľali nad témou Povolanie k zasvätenému životu z pohľadu blaženej Jozafaty a Svätého písma. Nedeľná svätá liturgia bola slávená za sestru Benignu Annu Drábovú, ktorá oslávila päťdesiat rokov zasväteného života. (A. Chovanová SNPM)

 

BADÍN ■ Bratislavský eparcha Peter Rusnák sa 28. októbra zúčastnil na kolokviu na tému Nové komunity v Katolíckej cirkvi, ktoré sa konalo v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského. (-sg)

 

PREŠOV ■ Vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita, sa 29. októbra zúčastnil na vedeckej rade Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. (IS PA)

 

ŠARIŠSKÝ ŠTIAVNIK ■ Deti a mládež Giraltovského protopresbyterátu sa 30. októbra spolu s kňazmi vybrali na spoločnú túru. Po spoločnej modlitbe vystúpili na Baňu, kde sa nachádza turistická útulňa. Deti počas výstupu absolvovali v skupinkách aktivity a vyskúšali si svoje zručnosti. Na konci si všetci turisti mali možnosť pochutnať na kotlíkovom guľáši, ktorý uvaril otec František Barkóci, a zatancovať si eRko tance. (M. Verba)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *