Krátke správy z domova (21)

KOŠICE ■ Na úrade Košickej eparchie sa 22. októbra konal formačný deň pre kňazov Košickej eparchie. Témou bolo Mučeníctvo – svedectvo viery a pravdy, ktoré z historického hľadiska rozobral otec Martin Mráz, cirkevný historik, a z filozofického hľadiska otec Marko Rozkoš, kancelár Košickej eparchie. Otec Metod Marcel Lukačik CSsR, viceprovinciál Michalovskej viceprovincie redemptoristov, predstavil život otca Jána Ivana Mastiliaka CSsR, kandidáta na blahorečenie. V rámci programu sa prihovoril aj otec Juraj Gradoš, šéfredaktor časopisu Slovo, ktorý predstavil prínos časopisu pre veriaceho, ako aj sprievodnú tému časopisu, ktorá sa bude niesť budúcoročnými číslami a bude predstavovať 350. výročie slzenia Klokočovskej ikony Presvätej Bohorodičky. Rehoľník Karl Udo Pemsl OT z Nemecka, ktorého sprevádzal otec Juraj Moščák, správca farnosti Veľká Tŕňa, priblížil na základe reálnych príkladov a skúseností situáciu cirkvi v Nemecku. (TSKE)

 

KOŠICE ■ Pri príležitosti mesiaca úcty k starším žiaci piateho ročníka Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach-Ťahanovciach pozvali 22. októbra svojich starých rodičov na otvorenú hodinu dejepisu. Po úvodnom privítaní zástupkyňou školy Silviou Jeníkovou a požehnaní otcom Martinom Mikulom, duchovným správcom školy, sa k slovu dostali starí rodiča, ktorí moderovaným rozhovorom s učiteľkou Erikou Klobošičovou žiakom opisovali, ako vyzeralo vyučovanie, keď do školy chodili oni. Program zakončila spoločná hodina telesnej výchovy a obed v školskej jedálni. (-ek)

 

PREŠOV ■ Nezisková organizácia Petra si v tomto roku pripomína pätnásť rokov svojho pôsobenia. Pri tejto príležitosti sa členovia správnej rady a súčasní aj bývalí zamestnanci stretli 22. októbra na ďakovnej svätej liturgii v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove, ktorú slávil otec Daniel Dzurovčin. Homíliu predniesol otec Juraj Gradoš, šéfredaktor časopisu Slovo, ktorého vydávanie zastrešuje táto nezisková organizácia. Po spoločnej modlitbe sa pozvaní prítomní stretli na priateľskom posedení spojenom so slávnostným obedom. (D. Kolesárová)

 

PREŠOV ■ Žiaci Základnej školy v Giraltovciach navštívili 23. októbra redakciu časopisu Slovo. Redaktori časopisu im priblížili svoju prácu, aby spoznali, čo všetko súvisí s prípravou a vydávaním časopisu. (J. Čubirková)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *