Ty si Boží Syn! (Mk 3, 11)

(Emil Turiak) Stretnutie s Kristom privádza nečistých duchov do úžasu a núti ich ohlasovať jeho božstvo. Poklonou mu vyznávajú svoju podriadenosť. Aj keď sa diabol vo svojej pýche proti Bohu búri, je v tejto svojej vzbure bytostne od Boha závislý. Jeho činnosť zla a smrti je limitovaná rozsahom, ktorý mu je jeho Stvoriteľom umožnený. Diablove túžby, pýcha a moc nikdy nepresiahnu Boží majestát. Podobne to je aj s človekom. Hoci si myslí, že Boha niet alebo ho nepotrebuje, predsa je bytostne vo všetkom od neho závislý.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *