Slávnosť v Stropkove bola spojená s kňazským svätením