V Litmanovej posvätili nový areál pútnicko-informačného centra