Krátke správy zo sveta (15)

KRAKOV/POĽSKO ■ Deti a mladí so zdravotným znevýhodnením z Domu sv. Anny v Starej Ľubovni pri príležitosti 20. výročia zariadenia putovali začiatkom júna do Sanktuária Božieho milosrdenstva. Na púti do Krakova sa zúčastnili aj žiaci, rodičia a pedagógovia Špeciálnej základnej školy sv. Anny. Svätú liturgiu pre pútnikov slávil otec Jozef Paraska CSsR, duchovný rehoľného rádu v monastieri Stará Ľubovňa. Sestra Gabriela predstavila život sestry Faustíny a na začiatky Domu sv. Anny si zaspomínala odborná garantka služieb Soňa Gaborčáková. (GKCH)

 

MEDŽUGORIE/BOSNA A HERCEGOVINA ■ Študenti a učitelia Gymnázia bl. P. P. Gojdiča v Prešove absolvovali 9. – 15. júna púť na mariánske miesto modlitby v Medžugorí. Duchovný program púte prebiehal každý večer v areáli Kostola sv. apoštola Jakuba a spočíval v možnosti pristúpiť k sviatosti zmierenia, pomodliť sa posvätný ruženec, zúčastniť sa na svätej omši alebo zotrvať v tichej modlitbe. Súčasťou programu dňa boli aj návštevy turistických lokalít, pamiatok a okolitých miest. Obohatením bola návšteva komunity Cenacolo, v ktorej sa ľudia oslobodzujú od závislostí. (Z. Hrehová)

 

VADOVICE–KRAKOV/POĽSKO ■ Po stopách sv. Jána Pavla II. sa 17. – 18. júna vydali žiaci Cirkevnej základnej školy s materskou školou bl P. P. Gojdiča v Prešove. Najprv navštívili rodné mesto svätca, jeho rodný dom, kde spoznávali život a pôsobenie tohto pápeža, a blízku baziliku, v ktorej prijal iniciačné sviatosti. V Krakove si prezreli centrum mesta a zámok Wawel. V Sanktuáriu Božieho milosrdenstva spoznali život sestry Faustíny a zúčastnili sa na svätej liturgii, ktorú slávil otec Peter Tirpák, docent na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. (J. Tirpáková)

 

VATIKÁN ■ Zasadnutie stálej synody biskupov Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi, ktoré viedol arcibiskup Sviatoslav Ševčuk, sa 5. – 6. júla konalo za osobnej účasti Svätého Otca Františka. Svätý Otec povzbudil ukrajinských biskupov k šíreniu kresťanskej nádeje, prízvukoval rozmer synodality, potrebu kráčať spoločne. Vyzval k spoluzodpovednosti a k potrebe upozorňovať aj na chyby. Synoda sa venovala aj pastorácii vo vojnou poznačenej Ukrajine. Svätému Otcovi synoda predniesla aj tri túžby, ktorými sú návšteva Svätého Otca na Ukrajine, povýšenie na úroveň patriarchálnej cirkvi a blahorečenie metropolitu Andreja Šeptyckého. (D. Černý)

 

VATIKÁN ■ Svätý Otec ustanovil 11. júla pre ukrajinských gréckokatolíkov v Taliansku apoštolský exarchát, ktorého hranice sú totožné s Talianskou republikou. Za apoštolského administrátora sede vacante exarchátu vymenoval kardinála Angela De Donatis, generálneho vikára Jeho Svätosti pre Rímsku diecézu. Katedrálnym chrámom sa stal historický ukrajinský Chrám sv. Sergeja a Bakcha v Ríme. (D. Černý)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *