Krátke správy z domova (13 – 14)

JUSKOVÁ VOĽA ■ V Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka sa 7. – 9. júna konal záverečný víkend Archieparchiálnej školy animátora dobrovoľníka – AŠAD v tomto školskom roku. V Škole učeníka otec Martin Tkáč priblížil mladým svätú liturgiu, krstné povolanie a úctu k Presvätej Bohorodičke. V Škole služby Viktória Žolnová predstavila tému tímovej spolupráce. V kreatívnom odbore sa mladí pod vedením Jany Demčákovej učili kantorovať svätú liturgiu. (V. Žolnová)

 

LESNÉ ■ V reštaurácii Pod hôrkou sa 8. júna konalo slávnostné vyhodnotenie štvrtého ročníka súťaže vín Víno Duša. Keďže nad súťažou prevzala záštitu Košická eparchia, na vyhodnotení sa zúčastnil a vína požehnal archimandrita Jaroslav Lajčiak, košický protosynkel. Dve odborné komisie 4. júna hodnotili vína v kategórii omšových, liturgických a kóšer vín a v kategórii komerčných vín. Hlavným cieľom štvrtého ročníka súťaže Víno Duša bolo predstaviť a podporiť výrobu a predaj omšových, liturgických a kóšer vín hlavne v michalovskom a sobraneckom vinohradníckom rajóne. (J. Jevčák)

 

LITMANOVÁ ■ Júnová malá púť na horu Zvir sa uskutočnila 9. júna. Jej vyvrcholením bolo slávenie svätej liturgie, ktorej predsedal otec Jozef Urvinitka, duchovný správca hory Zvir. V homílii vysvetlil, že Svätý Duch prichádza, aby človeka priviedol na Božiu cestu. (P. Rusnák)

 

SLOVENSKO ■ Začiatkom júna Slovenská biblická spoločnosť oznámila, že v spolupráci s občianskym združením Slovo pre svet na Slovensku vydáva dvojjazyčné vydanie obsahujúce ekumenický slovenský preklad a rómsky preklad Nového zákona. (Slovenská biblická spoločnosť)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *