Krátke správy z domova (11)

KOŠICE ■ Na košickom eparchiálnom úrade sa 14. mája uskutočnil Kňazský deň Košickej eparchie na tému Sociálno-morálne aspekty rodiny. Program otvoril vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, spoločnou modlitbou tretej hodinky. Potom otec Juraj Moščák, kaplán farnosti Trebišov, predstavil Problémy súčasnej spoločnosti očami sociálnej náuky Cirkvi. Svoju prednášku obohatil mnohými konkrétnymi príkladmi zo života spoločnosti. Bioetický pohľad na hodnotu života prezentoval otec Martin Miňo, kaplán farnosti Michalovce. Počas dňa mohli kňazi darovať krv na mobilnej jednotke Národnej transfúznej služby v Košiciach. Táto pomoc košických kňazov sa koná každoročne. (TSKE)

 

BANSKÁ BYSTRICA ■ Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ sa 14. mája zúčastnil na zasadnutí environmentálnej subkomisie pri Konferencii biskupov Slovenska. (IS PA)

 

PREŠOV-SEKČOV ■ Vo sviatok Polovice Päťdesiatnice 15. mája sa v Chráme Povýšenia sv. Kríža konali pravidelné modlitby spoločenstva Cenacolo. Úvodnú eucharistickú modlitbu s požehnaním viedol otec Jozef Zorvan. Svätú liturgiu slávil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, ktorý sa v závere prihovoril a uistil prítomných o svojej blízkosti a podpore všetkým, ktorí bojujú proti závislostiam rôzneho druhu. (R. Baka)

 

JUSKOVA VOĽA ■ V Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka sa 17. – 19. mája konal Kurz Filip, ktorý viedol tím Petra Liptáka z Košíc. Na kurze sa zúčastnilo 50 mladých z rôznych farností Prešovskej archieparchie. Mnohých povzbudil k intenzívnejšej modlitbe, k čítaniu Svätého písma a angažovaniu sa v spoločenstve Cirkvi. (E. Eštvan)

 

PREŠOV ■ Na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity sa 21. mája konali štátne skúšky bohoslovcov záverečného ročníka Prešovskej archieparchie, na ktorých sa zúčastnil aj prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. V nasledujúci deň absolvovali za účasti košického eparchu Milana Chautura CSsR štátne skúšky bohoslovci Košickej eparchie. (IS PA, TSKE)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *