V Košickej eparchii uviedli do úradu nového protosynkela