… robte pokánie a obráťte sa… (Sk 3, 19)

(Igor Suchý) V gréckej pôvodine sa prvé sloveso etymologicky prekladá ako zmena myslenia (metanoia) a  druhé (epistrefein) značí, že s ľútosťou sa pozeráme na minulosť, navraciame sa k Bohu a začíname nový život. Preto aj kresťanský život nesie tento štýl. Každodenne mám myslieť ináč ako tento svet a každodenne sa mám obracať k Božej láske a ňou sa nechať viesť cestou večnej spásy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *