Krátke správy z domova (5)

GELNICA ■ Ekumenické modlitby za jednotu kresťanov, ktoré už 30 rokov pomáhajú budovať jednotu medzi bratskými cirkvami v Gelnici, sa tohto roka uskutočnili 25. januára. Kazatelia z rôznych cirkví poukázali na možnosti ekumenickej spolupráce. Na záver zaznela modlitba Otče náš v dvanástich svetových jazykoch a prosba za pokoj pre národy a za prenasledovaných kresťanov. Prežité spoločenstvo upevnilo aj následné neformálne agapé. Tento 30. ročník modlitieb bol spojený so spomienkou na židovskú komunitu v meste, na holocaust i rabína Pereca Steina, ktorý v minulom storočí pôsobil v mestskej synagóge a viedol aj židovskú školu. Spolupráca Evanjelickej, Gréckokatolíckej, Pravoslávnej a Rímskokatolíckej cirkvi sa stala tradíciou vzájomných stretnutí kresťanov a misijnej spolupráce. Na ekumenických stretnutiach sa zúčastnili ako hostia kresťania z Nemecka, Rakúska a Poľska. (M. Leskovjan)

 

LITMANOVÁ ■ Na hore Zvir sa 3. februára konala malá púť, ktorá vyvrcholila svätou liturgiou. Hlavným sláviteľom a kazateľom bol otec Michal Leščišin, rektor chrámu na hore Zvir. V homílii upriamil pozornosť na Zachejovu túžbu stretnúť sa s Kristom. Vysvetlil, že Ježiš prichádza s láskou, lebo iba tá dokáže zmeniť život človeka. (P. Rusnák)

 

ĽUBOTICE ■ V Chráme svätého proroka Izaiáša slávil 3. februára prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ svätú liturgiu. V homílii Nedele o Zachejovi povzbudil veriacich, aby tak ako Zachej hľadali spôsob, ako sa stretnúť s Kristom, a nechali ho vstúpiť do svojich príbytkov a sŕdc. (M. Zimovčáková)

 

KOŠICE ■ Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v spolupráci s Múzeom holokaustu v Seredi, združením židovských žien Ester a občianskym združením Edah pripravili pri príležitosti Medzinárodného dňa obetí holokaustu premiéru krátkych filmových dokumentov s výpoveďami ľudí, ktorí prežili holokaust. Podujatie sa uskutočnilo 7. februára v budove rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Na podujatí sa zúčastnili aj prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, košický eparcha Milan Chautur CSsR, generálny konzul Maďarska, honorárny konzul Izraela, zástupcovia Košického samosprávneho kraja, mesta Košice a ďalší. Dokumenty s výpoveďami sa dotkli aj súčasného stupňovania pravicového extrémizmu v slovenskej spoločnosti. (P. Borza)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *