Košický eparcha navštívil farnosť Košice-Nad jazerom