Krátke správy z domova (4)

JUSKOVA VOĽA ■ V Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka sa 11. – 13. januára uskutočnil víkend mobilizácie služobníkov. Otec Patrik Maľarčík povzbudil k budovaniu či obnoveniu mostov – vzťahov s blížnymi. V rámci víkendu sa konal 13. ročník animátorského plesu, ktorý sa niesol vo filmovom štýle. Ples otvorila svätá liturgia, na ktorej otec Patrik prirovnal život človeka k filmu, v ktorom hlavnou postavou má byť sám Kristus. (V. Žolnová)

 

ŽEHŇA-DÚBRAVA ■ V Cerkvi Najsvätejšej Trojice slávil 13. januára prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ svätú liturgiu spolu s miestnym kňazom. V homílii sa zameral na svetlo, ktoré má vyžarovať zo sŕdc veriacich. Vladyka Ján tu svätú liturgiu slávil aj 20. januára, aby tak vypomohol miestnemu kňazovi, ktorý sa zdravotne zotavoval. (D. Varhoľová)

 

PREŠOV-SÍDLISKO 3 ■ Prvý stolnotenisový turnaj kňazov Prešovského protopresbyterátu sa uskutočnil 14. januára v priestoroch farského úradu rímskokatolíckej Farnosti Kráľovnej pokoja. Na turnaji sa zúčastnili siedmi kňazi a víťazom sa stal otec Tomáš Pecuch, správca farnosti Drienov. (M. Dargaj)

 

STROPKOV ■ Otec Václav Hypius CSsR, provinciál Bratislavsko-pražskej provincie, viedol krátku duchovnú obnovu 10. viceprovinciálnej kapituly Michalovskej viceprovincie, ktorá sa konala 14. – 17. januára. Členovia hodnotili uplynulé štvorročné obdobie a bola zvolená aj nová viceprovinciálna rada. Zástupcom viceprovinciálneho predstaveného, ktorým je otec Metod Lukačik CSsR, sa stal otec Jaroslav Štelbaský CSsR. Druhým členom užšej viceprovinciálnej rady sa stal otec Jozef Jurčenko CSsR. Za dvoch členov rozšírenej viceprovinciálnej rady boli zvolení Ondrej Pacák CSsR a otec Jozef Kišák CSsR. (J. Troja CSsR)

 

KOŠICE – PREŠOV ■ Na košickom eparchiálnom úrade sa 17. januára košický eparcha Milan Chautur CSsR stretol s Erichom Hulmanom, generálnym sekretárom Slovenskej katolíckej charity (SKCH), a otcom Jozefom Matejovským, riaditeľom Gréckokatolíckej eparchiálnej charity v Košiciach. Cieľom stretnutia bolo predstavenie nového  generálneho sekretára SKCH a predstavenie podpory charitatívno-sociálnych činností na farskej úrovni v roku 2019. V rovnakom duchu sa v nasledujúci deň uskutočnilo stretnutie prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka s Erichom Hulmanom a Petrom Valičkom, riaditeľom Gréckokatolíckej charity Prešov. (J. Matejovský, IS PA)

 

JUSKOVA VOĽA ■ Ďalší víkend Archieparchiálnej školy animátora dobrovoľníka sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka konal 18. – 20. januára. V Škole učeníka otec Milan Zaleha CSsR hovoril o novej evanjelizácii. V Škole služby Richard Vašečka mladým priblížil tému vzťahov, identity muža a ženy i líderstva a vodcovstva. (V. Žolnová)

 

SVIDNÍK ■ Na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja sa 20. januára konal deň otvorených dverí. Program zahŕňal divadelné predstavenie, tvorivé dielne, interaktívne hry a šachové turnaje. (K. Hrižová)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *