Prežívanie sviatkov Bohozjavenia v košickej katedrále