Vladyka Milan posvätil obnovenú Cerkev Zosnutia Presvätej Bohorodičky