V Trebišove sa konala odpustová slávnosť Košickej eparchie