Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho v Humennom oslávilo 20. výročie