Nový ikonostas a obnovenú farskú budovu posvätili v Slavkovciach