Mariánsky mesiac

SLOVO METROPOLITU (vladyka Ján Babjak SJ)

 

Prežívame nádherný mariánsky mesiac október a tešíme sa spolu s našou nebeskou Matkou Máriou. Ďakujeme jej za materinskú pomoc, za ochranu a za milosti, ktoré nám v živote vyprosila a sprostredkovala. Matka Cirkev venuje v roku Panne Márii špeciálne dva mesiace, máj a október. Východná cirkev k týmto dvom mesiacom s radosťou pridáva aj tretí mesiac december, keď sa spolu s Máriou radujeme zo sviatku jej Nepoškvrneného počatia a túžobne očakávame narodenie prisľúbeného Mesiáša. Svetoznámy liturgista prof. Róbert Taft SJ tvrdí, že mesiac december je privilegovaným mariánskym mesiacom, ešte väčším než máj či október, a to z dôvodu jej sviatku Nepoškvrneného počatia, ale najmä vďaka sviatku Narodenia jej božského Syna Ježiša Krista.

 

Úcta k Presvätej Bohorodičke je v Gréckokatolíckej cirkvi zvlášť rozvinutá a veriaci ju majú vo veľkej obľube. Len si spomeňme na fatimské soboty, na všetky mariánske sviatky a na s nimi spojené odpustové slávnosti. V akej obľube sú púte na mariánské pútnické miesta. Je to fenomén, ktorý patrí k životu Gréckokatolíckej cirkvi, k životu každého katolíka.

 

Osobne som presvedčený, že mariánske pútnické miesta a modlitba posvätného ruženca, molebenu či mariánskeho akatistu sú záchranným pásom pre veriacich aj v dnešnej búrlivej a chaotickej dobe. Mariánsky ctiteľ nezahynie, lebo ho chráni tá, ktorá zvíťazila nad diablom, a vie pred ním uchrániť aj každé svoje dieťa.

 

V živote katolíka by nemal uplynúť ani jeden deň bez modlitby k Panne Márii, lebo si uvedomuje, čo Mária pre neho znamená. Ona je počiatkom našej spásy. Ona dala Bohu aj za nás svoje áno. Ona je Matkou Božieho Syna, ktorý nás vykúpil a chce nás všetkých spasiť.

 

Veľkosť Bohorodičky je aj v tom, že ona si celý život vyberala to lepšie, podstatné, jediné dôležité – počúvala Božie slovo veľmi dychtivo, sýtila ním svoje srdce, rozjímala nad ním, snažila sa ho čím lepšie pochopiť, aby verne a do bodky žila podľa Božej vôle, aby dôsledne plnila Božiu vôľu. Dychtila po slovách svojho Syna, lebo bol zároveň Božím Synom.

 

Bohorodičke ide predovšetkým o to, aby sme milovali jej Syna Ježiša Krista, aby sme žili v milosti Božej posväcujúcej a dosiahli svoj večný cieľ spásu. Obdivujeme Pannu Máriu, že ona sa nepýšila tým, čo dostala, ale usilovala sa žiť verne podľa Božej vôle. Hoci bola tak vysoko vyvýšená, zostala stále pokornou služobnicou. Dala sa celá Bohu i ľuďom do služby. Snažme sa jej podobať v živote, a tým ju najlepšie oslávime.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *