Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. (Lk 13, 35c)

(Dominik Petrík) Spomenutý citát sa objavuje aj v božskej liturgii, konkrétne trikrát. Modlí sa ho kňaz v tichosti pred čítaniami z listov apoštolov a evanjelia, spieva ho ľud pred premenením a pred prijímaním Eucharistie. Boh sa dotýka svojho ľudu skrze slovo počuté z listov a evanjelia a ohlásené Cirkvou cez homíliu, skrze svoje telo a krv rozlomené a vyliate za život sveta a cez spoločenstvo, ktoré prijíma Krista do svojho stredu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *