Sestry služobnice oslávili 90. výročie príchodu na Slovensko