Na odpuste bl. Metoda Dominika Trčku v Michalovciach redemptorista prijal diakonské svätenie