Peter Šturák: Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v rokoch 1945 – 1989