Jednou vetou (21-22)

V Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach sa začal 28. augusta svätou liturgiou, ktorú slávil košický eparcha Milan Chautur CSsR, program metodického seminára pre katechétov a kňazov Košickej eparchie na tému Kurikulum predmetu. (DKÚ)

 

Študenti Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom si 3. septembra prevzali ďakovné listy od zástupcov Nemocnice A. Leňa v Humennom za ich dobrovoľnícku prácu v minulom školskom roku. (E. Jaroš)

 

Špeciálna základná škola sv. Anny v Starej Ľubovni začala 3. septembra školský rok svätou liturgiou v Chráme Matky ustavičnej pomoci, ktorú slávil otec Peter Lach, kancelár Prešovskej archieparchie, spolu s otcom Jozefom Paraskom a otcom Jozefom Popikom, za sprievodu malého speváckeho zboru pri Dome sv. Anny. (M. Starinská)

 

Na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho v Humennom otvorili školský rok svätou liturgiou, ktorú slávil humenský vikár otec Martin Zlacký za účasti nového duchovného správcu otca Jána Frandofera a ktorú spevom sprevádzala hudobná skupina GJZ Band. (E. Jaroš)

 

Na hore Zvir počas malej púte slávil 9. septembra riaditeľ Arcibiskupského úradu v Prešove otec Peter Lach ďakovnú svätú liturgiu pri príležitosti 10. výročia povýšenia miesta na gréckokatolícke mariánske pútnické miesto Prešovskej archieparchie. (P. Rusnák)

 

Pred židovskou synagógou sa 9. septembra v Prešove konala kajúca pobožnosť ako prejav ľútosti nad minulými protižidovskými postojmi v meste Prešov.

 

Slovenská biblická spoločnosť sprístupnila 10. septembra audionahrávky celej Biblie na webovej stránke www.biblia.sk.

 

Sedem študentov Gymnázia bl. P. P. Gojdiča v Prešove bolo 14. septembra v sále PKO Čierny orol v Prešove ocenených Medzinárodnou cenou vojvodu z Edinburghu za vytrvalosť pri zdolávaní cieľov v oblasti športu, talentu a dobrovoľníctva. (V. Verba)

 

Vznikla nová webová stránka catenaaurea.sk, na ktorej možno nájsť slovenské znenie komentárov cirkevných otcov k evanjeliám, ktoré preložil Matúš Sitár, absolvent kresťanskej filozofie na Teologickej fakulte TU v Bratislave.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *