Spoločne oslávme 200. výročie Prešovskej eparchie

SLOVO METROPOLITU (vladyka Ján Babjak SJ)

 

Milí čitatelia časopisu Slovo! Blíži sa hlavná jubilejná slávnosť – 200 rokov od zriadenia Prešovskej eparchie, ktorú chceme čím dôstojnejšie osláviť 19. – 22. septembra. Chcem vás na tieto veľké udalosti srdečne pozvať a spolu s vami ďakovať a prosiť. Vieme, že podelená radosť z darov a milostí sa znásobí a spoločné modlitby o požehnanie našej cirkvi do budúcnosti Pán Boh isto vypočuje a bude nám ďalej štedro žehnať.

 

V stredu 19. septembra arcibiskupský úrad organizuje tlačovú besedu k 200. výročiu zriadenia Prešovskej eparchie. Prostredníctvom dostupných slovenských médií chceme toto jubileum našej cirkvi dostatočne propagovať veriacimi na Slovensku, ale aj v zahraničí.

 

Vo štvrtok a piatok 20. – 21. septembra sa v aule Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity bude konať vedecká konferencia k jubilejnému roku, a zároveň sa uskutoční predstavenie vzácnej knižnej edície Gréckokatolícka cirkev na Slovensku, ktorá si dala za cieľ zmapovať jej históriu. Vo štvrtok večer sa v kine Scala uskutoční zaujímavý gospelový koncert pre mladých so začiatkom o 18.00 hod.

 

Napokon v sobotu 22. septembra sa v bazilike minor v Ľutine stretneme na hlavnej slávnosti Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018 – archijerejskej svätej liturgii za účasti prefekta Kongregácie pre východné cirkvi kardinála Leonarda Sandriho a jeho tajomníka arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, apoštolského nuncia na Slovensku Giacoma Guida Ottonella a mnohých domácich i zahraničných arcibiskupov a biskupov. Sú pozvaní aj predstavitelia z iných, nekatolíckych cirkví a ďalší vzácni hostia.

 

Budú to náročné, ale predovšetkým radostné dni, ktoré túžim prežiť spolu s vami, našimi veriacimi. Mnohými akciami, ktoré konáme celý rok, v každom mesiaci, ale najmä počas septembra sa chceme spolu s vami a v jednote s Presvätou Bohorodičkou tešiť a ďakovať nebeskému Otcovi za prijaté dary a milosti počas dvesto rokov. Srdečne vás pozývame na všetky zaujímavé podujatia, aby sme aj navonok, ale hlavne v srdci prežívali vďaku a radosť z Božích dobrodení.

 

V duchu jubilejného hesla Tvoje z tvojho tebe prinášame sa v závere slávnosti v bazilike zasvätíme Ježišovi Kristovi a jeho Presvätej Matke pred krásnobrodskou ikonou, aby sme potvrdili svoju túžbu žiť svoju vieru naplno a stále sa usilovali prežívať svoj život i jednotlivé jeho skutky v súlade s jeho najsvätejšou vôľou. Teším sa na vašu účasť a ďakujem za vaše modlitby.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *