Rozhovor s Mgr. Viktóriou Žolnovou, vedúcou tímu Hostia na Národnom stretnutí mladých P18 v Prešove, ktoré sa uskutočnilo koncom júla