Rosa Medianiová, Silvia Colombová: Biblia nielen pre deti