V Tichom Potoku posvätili obnovený chrám a farskú budovu