Jednou vetou (18-19)

V Ruských Pekľanoch, rodisku blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča, sa 17. júla uskutočnila spomienková svätá liturgia spojená s modlitbami za uzdravenie pred ikonou blahoslaveného. (-dk)

 

V rámci programu Národného stretnutia mládeže P18 28. júla redakcia časopisu Slovo prezentovala tento časopis Gréckokatolíckej cirkvi vo vestibule Mestskej športovej haly v Prešove. (-red)

 

Šéfredaktor časopisu Slovo sa 2. augusta stretol po druhýkrát v tomto roku s prešovskou primátorkou Andreou Turčanovou, aby spolu diskutovali o možnostiach vzájomnej spolupráce. (-jg)

 

V záhrade a v priestoroch kláštora redemptoristov v Michalovciach sa 6. – 10. augusta konal denný tábor s témou Kráľovská dcéra, Kráľovský syn, pričom každý deň sa niesol v duchu niektorej biblickej postavy a čnosti. (M. Dupnák)

 

Veriaci farnosti v Ľubovci poskytli 14. augusta nocľah a občerstvenie vyše tridsiatim pútnikom z Michaloviec, ktorí putovali do Svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch. (-dk)

 

Na sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky 15. augusta zložil v Chráme sv. Cyrila a Metoda v Stropkove večné rehoľné sľuby redemptorista br. Miroslav Liška CSsR z Veľkropa pri Stropkove, ktorý sa tak stal najmladším redemptoristom v Michalovskej viceprovincii. (M. Bujdoš)

 

Pri príležitosti 50. výročia invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa vydal 20. augusta predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský vyhlásenie, v ktorom označil túto dejinnú skutočnosť za pošliapanie slobody a nádeje, ale zároveň varoval pred súčasnými snahami o manipuláciu.

 

V prostredí Červeného Kláštora sa 10. – 17. augusta uskutočnil Letný let lienok Federácie skautov Európy, ktorý sa niesol v téme Božia výzbroj (Ef 6, 10 – 17), ktorého súčasťou bol sľub troch nových členiek s novokňazským požehnaním otca Dominika Gromoša a aktivity ako výstup na Tri koruny, splavovanie Dunajca či návšteva múzea. (Joachima Barabasová SSNPM)

 

V Cerkvi Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Dvoriankach 18.-19. augusta posvätil v rámci slávnosti chrámového sviatku na sobotnej večierni košický eparcha Milan Chautur uspenskú pláščenicu, ktorá vyobrazuje telo Presvätej Bohorodičky, a prihovoril sa veriacim na tému putovania za Bohorodičkou. (Gabriel Čverčko)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *