V Hostoviciach si turistickým pochodom a modlitbou uctili obete prvej svetovej vojny