Vladyka Ján Babjak posvätil novú kaplnku vo farnosti Svetlice