… odišiel smutný, lebo mal veľký majetok. (Mt 19, 22)

(Milan Diheneščík) Pri slove majetok si mnohí predstavia veľké bohatstvo, a preto si povedia: „To sa ma netýka. Ja toho veľa nemám.“ O človeku z evanjelia sa naopak píše, že mal veľký majetok. Podstata jeho problému však nebola ani tak v majetku samotnom. Bol rozdiel medzi tým, ako chápal vzťah s Bohom tento bohatý človek, a ako ho chápal Ježiš. Bohatý človek tvrdí, že vždy zachovával Božie prikázania. Žil v akejsi predstave o vlastnej dokonalosti. No Ježiš ho vyviedol z omylu, keď mu ukázal, že v jeho živote je niečo dôležitejšie ako Boh. Problémom tohto človeka teda nebol majetok ako taký, ale naviazanosť na niečo, čoho sa nechcel vzdať, čo mal radšej ako Boha. A tak na jednej strane zachovával Božie prikázania, na druhej strane však skrze Ježišovu výzvu zistil, že Boh v jeho živote nie je na prvom mieste, lebo po nej odišiel smutný.

 

Možno zachovávame mnohé Božie prikázania, no v našom živote môže byť niečo alebo niekto, čoho alebo koho by sme sa nevzdali ani kvôli Bohu, pretože sme na to príliš naviazaní. To je náš „majetok“, ktorý nám bráni v slobodnom a pravdivom vzťahu s Bohom, v oddanej láske, ktorá mu má náležať ako nášmu jedinému Pánovi. Ježiš Kristus nás chce viesť od vzťahu k Bohu založenom na zákonoch a prikázaniach k vzťahu založenom na úplnej oddanosti jemu, tak aby bol pred všetkými a všetkým v našom živote. Ježiš hovorí: „Kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.“ (Mt 6, 21) Môj „majetok“ nemusí byť veľký, aby mi znemožnil nasledovať Ježiša. Rozhodujúce je, aký je môj vzťah k veciam či ľuďom v mojom živote. Môžem dnes o sebe v pravde povedať, že by som kvôli Ježišovi rozdal vo svojom živote čokoľvek?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *