Mesiášova kráľovská moc

BIBLICKÁ KATECHÉZA (Pavol Burda)

 

Bude tak, ako nikdy nebolo. Teraz vás už nesklameme. Nik vám nedá to, čo vám sľúbime my. Nový svet sa začína dnes. Vašu dôveru nesklameme.

 

Takéto a podobné slogany môžeme očakávať skôr od politických súperov ako od Svätého Ducha. V jednoduchosti (a pri troške fantázie) však tieto slová naznačujú aj Božie posolstvo. Samozrejme, medzi politikmi a Bohom je obrovský rozdiel – Boh nikdy nesklamal. Ozaj? Mohol by si namietať: „Môj Boh ma sklamal… Nedôverujem sľubom o lepšom zajtrajšku a istotách.“ A preto skôr, než budeš pokračovať, spýtaj sa úprimne, či je tvoj Boh mocný víťaz nad problémami a hriechom, alebo len „časť“ tvojho sveta.

 

Odpoveď na túto otázku je veľmi dôležitá. Veď to, ako vidím Boha, má veľký vplyv aj na to, ako čítam jeho slovo. Tento žalm (72. v poradí) končí druhú zbierku žalmov. Namiesto ukončenia v minulosti nám však ponúka pohľad dopredu: autor opisuje začiatok nových (a trvalých) vecí. Žalmista hovorí o vláde kráľa (a jeho syna), ktorému sa poklonia všetci ostatní králi a ktorému bude slúžiť celý svet. Ďalšou vlastnosťou tohto panovníka je obetavosť: vyslobodí svoj ľud, lebo je mu vzácna jeho krv. Spomína sa jeho život a bohatstvo, spravodlivosť a zaopatrenie všetkého. Jeho panovanie bude večné, prekoná aj stabilný čas slnka a mesiaca. Vláda kráľa bude nad každým ľudom a bude mostom požehnania.

 

Kráľovstvo, ktoré Boh takto slávnostne predstavuje, sa predsa len podobá na kráľovstvá, ktoré poznáme: o takéto kráľovstvo prosperity sa snažia mnohí poctiví lídri. O takéto usporiadanie sa snaží každý, kto chce svoju moc použiť na dobro všetkých – nielen svojich ľudí. A vďaka slovu komunikujú svoju vlastnú ponuku. Preto sú nám heslá vymenované v úvode také povedomé. No ponuku dnes predkladá aj Pán. Na rozdiel od ktoréhokoľvek človeka je to najmocnejšie bytie, ktoré dalo život všetkému. Tento Boh ti chce ponúknuť nový začiatok.

 

Veď tvoj život sa nemusí ukončiť v minulosti – nech už bola akákoľvek. Práve teraz sa môžeš rozhodnúť pre nové kráľovstvo. Svätý Otec František nás potešuje: „Niet hriešnika bez minulosti.“ Pozvanie od Pána je celkom jasné. Včerajšok sa zmeniť nedá, minul sa. A zajtrajšok je ešte ďaleko – začne sa až zajtra. Dnes máš čas začať.

 

Naozaj môže byť tak, ako nikdy nebolo. Teraz už nie je priestor na sklamanie. A navyše, nikde nedostaneme ani len prísľub toho, čo nám dáva náš Boh. Kráľovstvo popísané v tomto žalme je naša adresa. Ja som obyvateľ tohto Božieho kráľovstva, ktoré sa začalo príchodom Syna najvyššieho Kráľa. Jeho pozvanie sa začína v jeho slove. Začni sa zaujímať o to, čo ti Boh pripravil. Hľadaj tých, ktorí hľadajú Boha. Boh veľmi rád zmení tvoj život, ak mu dáš svoj súhlas.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *