Treba teda, … aby sa jeden z nich stal s nami svedkom jeho zmŕtvychvstania. (Sk 1, 21 – 22)

(Milan Diheneščík) Keď sa niečo udeje, zbehnú sa reportéri a zisťujú informácie od svedkov, aby ich mohli podať ďalej. No pohľad a podanie reportéra a svedka sa často veľmi líši. Reportér má len sprostredkované informácie, svedok vypovedá autenticky. Prosme Svätého Ducha, aby nás urobil svedkami Kristovho zmŕtvychvstania, ľuďmi, ktorí ho osobne zažili, nie iba o ňom informujú.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *