Rozhovor s Andreou Turčanovou, primátorkou mesta Prešov, o stretnutí mládeže P18