V Košiciach oslávili sv. Petra a Pavla s vladykom Cyrilom Vasiľom