V Bratislave oslávili eparchiálnu slávnosť sv. Petra a Pavla spolu s diakonským svätením