Gabriela Izakovičová-Spustová: Poéma o Cyrilovi a Metodovi