Apoštolská penitenciária udelila jubilujúcim chrámom Košickej eparchie odpustkové privilégiá

Na Sviatok sv. Petra a Pavla 29. júna boli zverejnené dekréty Apoštolskej penitenciárie, ktorými v mene pápeža Františka udeľuje dvom jubilujúcim chrámom Košickej eparchie – Cerkvi Všetkých svätých v Trhovišti a Cerkvi Nanebovstúpenia Pána v Belži, ktoré slávia 200 rokov svojho posvätenia – mimoriadne privilégium získať v týchto chrámoch počas jedného roka plnomocné odpustky.

 

V Belži bola slávnosť vyhlásenia odpustkových dekrétov umocnená návštevou arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, sekretára Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme. Vo svojej homílii na príklade sv. apoštolov Petra a Pavla poukázal na svätosť v každodennom živote, ktorá robí ľudí normálnymi a pomáha hodnoty evanjelia zakoreniť v prostredí, v ktorom žijú. Po svätej liturgii vladyka Cyril prečítal odpustkové dekréty a povzbudil všetkých domácich k hojnému využívaniu tohto mimoriadneho daru. Zároveň pozval aj všetkých veriacich putovať do jubilejných odpustkových chrámov. (TSKE)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *