Jednou vetou (15-16)

V rehoľnom dome Zboru sv. archanjela Michala sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie v Poprade sa 27. júna uskutočnilo stretnutie troch ženských rehoľných komunít žijúcich v tejto oblasti, počas ktorého eucharistiu slávil otec Peter Timko SDB a ktorého súčasťou bolo zdieľanie si skúseností rehoľného života. (sr. Jozefka Maníková)

 

Na sviatok sv. Petra a Pavla 29. júna slávil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ svätú liturgiu na archieparchiálnom pútnickom mieste otcov baziliánov na Bukovej hôrke, ktoré je duchovne zviazané s Bazilikou sv. Petra v Ríme. (IS PA)

 

Klienti, zamestnanci a dobrodinci Domu sv. Kozmu a Damiána v Prešove slávili 30. júna sviatok svojich patrónov svätou liturgiou, ktorej predsedal otec Peter Komanický a prítomným sa prihovoril otec Marek Belej. (sr. Antónia Chovanová)

 

V rámci zasadnutia KBS 3. a 4. júla v Nitre biskupi vydali spoločné stanovisko ku kauze Coman, v ktorom vyjadrujú jasný nesúhlas s rozsudkom Súdneho dvora EÚ v Luxemburgu, na základe ktorého štáty únie majú povinnosť prijať osoby rovnakého pohlavia a rešpektovať ich zväzok ako manželský.

 

Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ bol 5. júna hlavným celebrantom a kazateľom na slávnostnej svätej omši v Nitre pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda. (IS PA)

 

Farnosť Kremná v spolupráci s obcou zorganizovala 5. júla každoročné stretnutie rodín, pre ktoré bol pripravený guláš a program na obecnom ihrisku. (J. Sentivanová)

 

Prešovský arcibiskup metropolita vladyka Ján Babjak SJ slávil 6. júla na hore Zvir v Litmanovej svätú liturgiu pre pútnikov – Lužických Srbov, ktorým predstavil pútnické miesto a jeho históriu. (P. Rusnák)

 

V rómskej osade v Cigeľke sa 10. júla v rámci Jubilejného roka Prešovskej archieparchie uskutočnil sprievod s putovnou ikonou krásnobrodskej Presvätej Bohorodičky, počas ktorého sa spieval Akatist k Presvätej Bohorodičke, Nevyčerpateľnej čaši.  Na záver sa konalo posvätenie kríža pri kaplnke vedľa rómskej osady. (L. Šoltýs)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *