Vladyka Milan Chatur posvätil obnovenú farskú budovu v Jovse