Rozhovor s otcom Miroslavom Dancákom, rektorom Kňazského seminára bl. P. P. Gojdiča v Prešove