Za účasti vladykov Milana Chautura a Milana Šášika oslávili 200 rokov cerkvi v Trhovišti